Jenotdel (Komünist Parti Kadın Birimi) ve Türkistan’daki Çalışmaları


Zhenotdel (The Women's Section of the Communist Party) and Its Works in the Turkestan


Burcu Özdemir

DOI :  [PDF]