Karakalpak Adetleri ve Bakhtin’in Karnavalı Arasındaki Benzerlikler


An Analogy between Karakalpak Rites and Bakhtin’s Carnival


Victoria Bilge Yılmaz & Raushan Kamalova

DOI :  [PDF]