Türksoy, Türk Keneşi ve Kültürel Diplomasi: İşlevselciliğin Yeniden Tahayyülü


Turksoy, Turkic Council and Cultural Diplomacy: Transactionalism Revisited


Erman Akıllı

DOI :  [PDF]