Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü


The Importance of Cultural Diplomacy to Obtain Soft Power and Yunus Emre Institute as a Practitioner


Ahmet Nafiz Ünalmış

DOI :  [PDF]