Sayı: 89 Bahar 2019


Editörden
İsmail Köse
I. Dünya Savaşı’nın İlk Gizli Anlaşması: İstanbul ve Boğazlar’ın Rus Çarlığı’na Bırakılması (Mart-Nisan 1915)


Efe Baştürk
Deli Dumrul Mitosu Bağlamında Türk-İslam Özneliğinin Psiko-Mitolojik Çözümlenmesi


Gulnura Dzhumalieva & Aida Kasieva
Socio-Cultural Analysis of the Script "Kyrgyz Wedding"


Ünsal Umdu Topsakal & İlyas Topsakal
Fenomenolojik Bir Çalışma: Türk Kültüründeki Kurt Kültü Üzerine Öğrenci Düşünceleri


Sema Ay
Removal of Iran Sanctions: Is It Opportunity or Threat for Turkey?


Oğuz Bilge Güngördü
Türk Romanında II. Dünya Savaşı Dönemi Almanya’sı İmgesi


Ahmet Şimşek & Ee Young Cou
Güney Kore Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algıları


Bahar Özsoy
Türk Cumhuriyetlerinde Kadın Sorunsalı: Uluslararası Raporlar Işığında Türk Cumhuriyetlerinde Kadınların Mevcut Durumu


Zhakhangir Nurmatov
Rus Oryantalist Klimoviç’in Kur’an Çerçevesindeki Çalışmaları


Muzaffer Başkaya
Arşiv Belgelerine Göre Cumhuriyetin İlk Yıllarında Doğu Türkistan’ın Genel Durumu ve Türkiye ile Kültürel Münasebetler


Abzal Dosbolov
Yayın Değerlendirme / Book Reviews:Ayşe Çolpan Yaldız ve Murat Yılmaz (ed.) (2018). Bağımsızlıklarının Yirmi Yedinci Yılında Türk Cumhuriyetleri. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yay.


Abdulhakim MEHMET
Liu Zhao (2019) ve Çağdaş Bir Türkçe Dilbilgisi: Tuerqiyu Yufa.Beijing: The Commercial Press.