Deli Dumrul Mitosu Bağlamında Türk-İslam Özneliğinin Psiko-Mitolojik Çözümlenmesi


Psyco-Mythological Analysis of Turkish- Muslim Subjectivity in the Context of the Myth of Deli Dumrul


Efe Baştürk

DOI :  [PDF]