Türk Romanında II. Dünya Savaşı Dönemi Almanya’sı İmgesi


The Image of World War II-Era Germany in the Turkish Novel


Oğuz Bilge Güngördü

DOI :  [PDF]