Rus Oryantalist Klimoviç’in Kur’an Çerçevesindeki Çalışmaları


Works of Russian Orientalist Klimovich in the Framework of the Quran


Zhakhangir Nurmatov

DOI :  [PDF]