Güney Kore Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algıları


Turkish and Ottoman Perceptions in South Korean History Textbooks


Ahmet Şimşek & Ee Young Cou

DOI :  [PDF]