Yayın Değerlendirme / Book Reviews:Ayşe Çolpan Yaldız ve Murat Yılmaz (ed.) (2018). Bağımsızlıklarının Yirmi Yedinci Yılında Türk Cumhuriyetleri. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yay.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Ayşe Çolpan Yaldız ve Murat Yılmaz (ed.) (2018). Bağımsızlıklarının Yirmi Yedinci Yılında Türk Cumhuriyetleri. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yay.


Abzal Dosbolov
[PDF]