Arşiv Belgelerine Göre Cumhuriyetin İlk Yıllarında Doğu Türkistan’ın Genel Durumu ve Türkiye ile Kültürel Münasebetler


The General Situation of East Turkestan in the First Years of the Republic and Cultural Relations with Turkey According to Archival Documents


Muzaffer Başkaya

DOI :  [PDF]