Liu Zhao (2019) ve Çağdaş Bir Türkçe Dilbilgisi: Tuerqiyu Yufa.Beijing: The Commercial Press.


Liu Zhao (2019) and a Contemporary Turkish grammar: Tuerqiyu Yufa.Beijing: The Commercial Press.


Abdulhakim MEHMET


ÖZET
Çin`de akademisyen Liu Zhao tarafından Türkçe Dilbilgisi başlıklı kitabının Çince olarak yayımlanması Çin’de Türkçeye olan ilgiyi göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yazıda, Çin`deki Türkiye Türkçesi üzerinde çalışanların temsilcisi olan Liu Zhao`un bilimsel çalışmaları, özellikle yeni yayını ve içeriği, önemi, değeri gibi konular tanıtılacaktır.


ABSTRACT
The publication of the book titled Turkish grammar by Liu Zhao, an academician in China, in Chinese, is of great importance for showing the interest in Turkish in China. In this paper, Liu Zhao, the representative of the employees of Turkish in China, will be introducing scientific studies, especially the new publication and its content, its importance and value.


ANAHTAR KELİMELER: Akademisyen Liu Zhao bilimsel çalışmaları, Türkçe dilbilgisi, tanıtım


KEYWORDS: Academic Liu Zhao, scientific studies, Turkish grammar, introduction

[PDF]