Sayı: 78 Yaz'16


Editörden
Fırat Purtaş
Yayın Değerlendirme


Emine Özmete
Evli Kadınlar ve Erkekler İçin Psikolojik İyi Oluş Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması


Ayşe Dalyan
Edebiyatta Zihniyet İncelemesi ve Ahmed Paşa’nın Kerem Redifli Kasidesinde Zihniyet Çözümlemesi


Adiyeva Pakizat Minavarkızı & Fatma Ahsen Turan
Türk Halklarının Folklorunda Müzik Aletleri ve Onlarla İlgili Mitik Anlatılar


Yaşar Kondakçı Vd.
Regional Internationalization in Higher Education between Turkey and The Balkans


Senem Kumova Metin & Bahar Karaoğlan
Türkiye Türkçesinde Eşdizimlerin İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi


Ramazan Gökbunar Vd.
Varlık Vergisinin Türk Romanında Yansıması


Oya Şenyurt
Arşiv Belgeleri Işığında III. Selim’in Askerî Alandaki Kararlarının İstanbul’da Kent Mekânının Kullanımına Etkileri


Sibel Turhan Tuna
Water-related Tales and Beliefs in Muğla Region, Turkey


Mehmet Güneş
1970’lerde Türk Toplumundaki Sosyal Değişimin Yokuşa Akan Sular Hikâyesindeki Akisleri


Johan Vandewalle
On Uzbek Converb Constructions Expressing Motion Events


Hülya Bayrak Akyıldız
Çocuk Bakış Açısının Anlatıda Kullanılışı ve İşlevi Üzerine


İrfan Kaya Ülger
The European Union’s Role in Turkey’s Social Transformation


Ercüment Tezcan
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Demirkan Kararı ve Türk Vatandaşlarının AB Üyesi Ülkelerde Hizmet Alımı


Çağrı Erhan & Erhan Akdemir
Türkiye – Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde İlk On Yılın Muhasebesi (2005-2015)