Arşiv Belgeleri Işığında III. Selim’in Askerî Alandaki Kararlarının İstanbul’da Kent Mekânının Kullanımına Etkileri


The Impact of Selim III’s Military Decisions on Usage of Urban Space in İstanbul Based on Archival Documents


Oya Şenyurt
[PDF]