Türkiye/Muğla Yöresinde Suyla İlgili Anlatılar ve İnançlar


Water-related Tales and Beliefs in Muğla Region, Turkey


Sibel Turhan Tuna
[PDF]