Edebiyatta Zihniyet İncelemesi ve Ahmed Paşa’nın Kerem Redifli Kasidesinde Zihniyet Çözümlemesi


Mentality Analysis in Literature and Mentality Analysis of Ahmed Pasha’s Quasıda with Kerem Radiff


Ayşe Dalyan
[PDF]