Türkiye’nin Toplumsal Değişiminde Avrupa Birliği’nin Rolü


The European Union’s Role in Turkey’s Social Transformation


İrfan Kaya Ülger
[PDF]