Türkiye Türkçesinde Eşdizimlerin İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi


Identifying Collocations in Turkey Turkish Using Statistical Methods


Senem Kumova Metin & Bahar Karaoğlan
[PDF]