Evli Kadınlar ve Erkekler İçin Psikolojik İyi Oluş Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması


A Study of the Adaptation of the Psychological Well-Being Scale for Married Women and Men to Turkish


Emine Özmete
[PDF]