Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Demirkan Kararı ve Türk Vatandaşlarının AB Üyesi Ülkelerde Hizmet Alımı


Demirkan Decision of the European Court of Justice and Turkish Citizens’s Right of Receive Service in the EU Member Countries


Ercüment Tezcan
[PDF]