Sayı: 104 Kış 2023
Editörden
Fatma Açık
Türkiye ve Özbekistan’da Yazılan Romanlarda ‘Ankara Savaşı’


Mehmet Fatih Köksal
Bâkî Dîvânı’nın Yeni Bir Nüshası ve Bâkî’nin Dîvân Neşirlerinde Bulunmayan Şiirleri


Oktay Özgül & Yavuz Günaşdı
Orhun ve Selenge Havzası’ndaki Bazı Erken Demir Çağ Kirigsurları


Sami Kiraz
The Link between Libyan Civil War and the Eastern Mediterranean Issue in Turkish Foreign Policy: Balancing the Threat


Erkam Temir
Krokodil Dergisinde Türk Devlet Adamları ile İlgili Karikatürlerin Görsel Retorik Analizi: 1922-1924


Mahmut Mazlum
Reflections of ‘European Islam’ Discourse to Germany and Recognition of Turkish-Islam


Sayan Shilmambetov & Bakhytzhan Saparov
Some Problems of the Study of the Regional Jadid Movement in Kazakhstan in the Context of the Structure of National Identity


Avnihan Kırışık
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Karabakh: From Conflict to Resolution. Edited by Muhittin Ataman and Ferhat Pirinççi. SETA Publications, 2021.