Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Karabakh: From Conflict to Resolution. Edited by Muhittin Ataman and Ferhat Pirinççi. SETA Publications, 2021.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Karabakh: From Conflict to Resolution. Edited by Muhittin Ataman and Ferhat Pirinççi. SETA Publications, 2021.


Avnihan Kırışık


ÖZET
Bu metinde, Azerbaycan'ın askeri zaferi ile sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı'nın hemen ardından yayınlanmış, "Karabakh From Conflict To Resolution" isimli kitap değerlendirilmiştir. Kitaba katkı sunan farklı disiplinlerden yazarlar, Karabağ sorununu siyasi, sosyal, askeri ve hukuki açılardan kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.


ABSTRACT
This is the evaluation of the book "Karabakh From Conflict To Resolution", was published right after the Second Karabakh War, which resulted in the military victory of Azerbaijan. Authors from different disciplines comprehensively evaluate the conflict over Karabakh from political, social, military and legal perspectives.


ANAHTAR KELİMELER: Karabağ Sorunu, İkinci Karabağ Savaşı, Güney Kafkasya, Azerbaycan, Ermenistan


KEYWORDS: Nagorno-Karabakh Conflict, Second Karabakh War, South Caucasus, Azerbaijan, Armenia


DOI :  [PDF]