Türk Dış Politikasında Libya İç Savaşı ve Doğu Akdeniz Meselesi Arasındaki Bağ: Tehdidin Dengelenmesi


The Link between Libyan Civil War and the Eastern Mediterranean Issue in Turkish Foreign Policy: Balancing the Threat


Sami Kiraz


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin geleneksel dış politikasından bir farklılaşma olarak görülebilecek olan 2019 yılından itibaren Libya İç Savaşı’na aktif bir taraf olarak dahil olmasının arkasında yatan motivasyonu tespit etmektir. Çalışmada Türkiye’nin 2011 yılından itibaren benzer bir nitelik gösteren Libya çatışmalarına ancak Doğu Akdeniz’de hayati çıkarlarını tehdit ettiğine inandığı Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun kurulmasından sonra dahil olduğu iddia edilmektedir. Bu dönüşüm çalışmada, Walt’un tehdit dengesi kuramı bağlamında açıklanmakta ve Türkiye’nin Libya politikasının esasında Doğu Akdeniz bölgesinde kendisine karşı oluşan ittifakın yarattığı tehdide yönelik bir dengeleme politikası olduğu savunulmaktadır. Ayrıca, Ulusal Mutabakat Hükümeti öncülüğündeki Libya’da istikrarın sağlanmasının, Türkiye tarafından bölgede kendi ittifak politikasının çok önemli bir parçası olarak görüldüğü de çalışmanın temel bulgularındandır.


ABSTRACT
This article aims to determine the main motivation behind Türkiye’s involvement in the Libyan Civil War as an active actor since 2019 which can be seen as a deviation from its traditional foreign policy. Türkiye has involved in the Libyan conflict following the establishment of the Eastern Mediterranean Gas Forum (EMGF) which it believes threatens its vital interests in the region. In this study, this involvement is described in the context of Stephen M. Walt’s balance of threat theory. It is argued that Türkiye’s Libyan policy is essentially a balancing policy against the threat posed by the alliance against its interests in the Eastern Mediterranean region. It is further argued that maintaining stability in Libya led by the Government of National Accord (GNA) is a very important part of Türkiye’s regional alliance policy.


ANAHTAR KELİMELER: Dengeleme Politikası, Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Libya İç Savaşı, Ulusal Mutabakat Hükümeti, Tehdit Dengesi Kuramı.


KEYWORDS: Balancing Policy, Eastern Mediterranean Gas Forum, Libyan Civil War, Government of National Accord, Balance of Threat Theory.


DOI :  [PDF]