Sayı: 90 Yaz 2019


Editörden
Bagdaulet Sizdikov
M.Ö. 1. Binde Avrasya Bozkırlarında Yaşayan Atlı Göçebe Kavimlerin Zırhları


Nuri Korkmaz
Comparing Bulgarian and Greek Policies for the Integration of Turkish/Muslim Minorities: The Cold War Period


İdris Yücel
Turkey’s May 27, 1960 Coup through The French Diplomatic Reports


Javanshir Shibliyev
Prolegomena to the Field of Linguistic Landscape: The-State-of-the-Art Paper


Tattigul Kartaeva
Peculiarities of Seasonal Migration of The Kazakhs (The End of The XIX – The Beginning of The XX)


Orhan Güdek
Romanın Sinemaya Aktarımında Karşılaşılan Problemlere Kuramsal Yaklaşımlar


Elvin Otman
Uluslararası Dengeler Çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu-Venedik Cumhuriyeti İlişkileri ve Sadrazam İbrahim Paşa (1523-1536)


Çiğdem Gürsoy
Vakfiyelerin Dilinden İstanbul’un Bazı Cami ve Mescitleri Hakkında Yeni Bulgular


Fatih Yerdemir
Sûdî’nin Gülistân ve Bostân Şerhlerinde Türkçe Deyimler


Serhat Kaymas
Türk Dünyasında Kültür ve Yaratıcı Endüstri Yönetişimi Üzerine Bir Değerlendirme


Nagehan Üstündağ Özdemir
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Thomas Thornton (2015). Bir İngiliz Tacirin İzlenimleriyle Osmanlıda Siyaset, Toplum, Din, Yönetim (1793-1807). Çev. Ercan Ertürk. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.


Emine Sıdıka TOPTAŞ
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Zhazira Otyzbay (2019). Türk Kavram Sisteminde Renkler. Ankara: SFN Yay