Kazak Halkının Mevsimlik Otlaklara Göç Etme Özellikleri (19 yy. – 20. yy. Baş Dönemleri)


Peculiarities of Seasonal Migration of The Kazakhs (The End of The XIX – The Beginning of The XX)


Tattigul Kartaeva

DOI :  [PDF]