Sûdî’nin Gülistân ve Bostân Şerhlerinde Türkçe Deyimler


Turkish İdioms in Sharh of Gulistan and Bostan of Sûdî


Fatih Yerdemir

DOI :  [PDF]