M.Ö. 1. Binde Avrasya Bozkırlarında Yaşayan Atlı Göçebe Kavimlerin Zırhları


The Armor of the Mounted Nomadic Tribes in Eurasia in the 1st Millenium BC


Bagdaulet Sizdikov

DOI :  [PDF]