Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Zhazira Otyzbay (2019). Türk Kavram Sisteminde Renkler. Ankara: SFN Yay


Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Zhazira Otyzbay (2019). Türk Kavram Sisteminde Renkler. Ankara: SFN Yay


Emine Sıdıka TOPTAŞ
[PDF]