Türk Dünyasında Kültür ve Yaratıcı Endüstri Yönetişimi Üzerine Bir Değerlendirme


An Assessment on the Governance of the Creative Industries in the Turkish World


Serhat Kaymas

DOI :  [PDF]