Sayı: 86 Yaz'18


Editörden
Bilig
86. Sayı


Zhanar Konyratbayeva, Serikkyl Satenova & Ordaly Konyratbayev
Revealing Shakarim’s Passionate Nature via His Linguistic Personality


Emine Tuğcu
Bir Osmanlı ve Bir Çerkes: Sergüzeşt Romanında Özgürlüğün Bedeli


Mustafa Yıldız
Siyaset Felsefesi Açısından Dede Korkut Hikâyeleri


Oğuzhan Aydın
Türkiye’nin Sıhhî İctimaî Coğrafyası’na Göre Anadolu’da Gelenek, İnanç ve Kültür Üzerine Bir Değerlendirme


Semra Baturay Meral & Hasan Mesut Meral
On Single Argument Verbs in Turkish


Selim Tezcan, Mehmet Sadık Gür & Alper Sarıbaş
İsrail Tarih Ders Kitaplarında Türk İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi


Ayşe Yıldız
“Mecmû’a” Ve “Mecmû’a-i Eş’âr” Kavramlarının Zübdetü’l-Eş’âr ve Zeyllerindeki Kullanımları Üzerine


Tuğba Barutcu & Fatma Açık
Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Yer Alan Deyimlerin Kültür Aktarımındaki Rolü ve Türkçe Ders Kitaplarındaki Deyimlerle Örtüşme Düzeyi


Bilal Güzel
Türk Klasik Eserlerinin Dijital Ortama Aktarılması Projesi (E-Kitap)


Saadet Çetin
Kökü Mazide Bir Âti: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II (20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985) Projesi


Fatih Özer
Tarih ve Edebiyat Metinleri Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü Sistemi (TEBDİZ)


Soyalp Tamçelik & İsmail Safi
Strategic Principles of Recognition of Turkish Republic of Northern Cyprus by Turkic Republics