Türkçede Geçişsiz Fiiller Üzerine Bazı Gözlemler


On Single Argument Verbs in Turkish


Semra Baturay Meral & Hasan Mesut Meral
[PDF]