Siyaset Felsefesi Açısından Dede Korkut Hikâyeleri


Dede Korkut Stories in terms of Political Philosophy


Mustafa Yıldız
[PDF]