Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Yer Alan Deyimlerin Kültür Aktarımındaki Rolü ve Türkçe Ders Kitaplarındaki Deyimlerle Örtüşme Düzeyi


The Role of Idioms Which in Children's Literature Workson Cultural Transfers and The Level of Overlap with These Phrases in Turkish Textbooks


Tuğba Barutcu & Fatma Açık
[PDF]