Türkiye’nin Sıhhî İctimaî Coğrafyası’na Göre Anadolu’da Gelenek, İnanç ve Kültür Üzerine Bir Değerlendirme


On the Culture, Belief, and Custom in Anatolia in accordance with Turkey’s Health Geography


Oğuzhan Aydın
[PDF]