Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi Tanıma Stratejisinin Esasları


Strategic Principles of Recognition of Turkish Republic of Northern Cyprus by Turkic Republics


Soyalp Tamçelik & İsmail Safi
[PDF]