“Mecmû’a” Ve “Mecmû’a-i Eş’âr” Kavramlarının Zübdetü’l-Eş’âr ve Zeyllerindeki Kullanımları Üzerine


On the Use of The Terms “Macmua” and “Mecmu’a-ı Eş’âr” in Zübdetü’l-Eş’âr and Supplementary Works


Ayşe Yıldız
[PDF]