Sayı:75 Güz'15


Editörden
Gül Banu Duman
19.Yüzyıl Kırgız Şiiri ve Dönemin Sosyal ve Siyasi Gelişmelerinin Şiirdeki Yansımaları


Latife Utaş Akhan & Makbule Batmaz
Bulgaristan’dan Türkiye’ye Gelen Göçmenlerin Yaşam Profillerinin Memnuniyet Durumlarına Etkisi


Raziyahan Abdiyeva, Tuncer Özdil & Cusup Pirimbayev
Geçiş Ekonomilerinde Vergi Kültürü ve Etkileyen Faktörler: Kırgızistan Örneği


Emel G. Oktay
Avrupa Komşuluk Politikası ve Azerbaycan: Eleştirel Bir Değerlendirme


Fatma Zehra Fidan
Tesettürlü Kadınlarda Öz Bakım ve Estetik Yönelimler


Nurettin Hatunoğlu
Buhara - Afganistan - Türkiye Üçgeninde Mangıt Hanedanı’nın Dil ve Aidiyet Durumu


Zhazira Toleubayeva & Tattigul Kartayeva
The Regional Features Of The Winter Pastures On The Lower Reaches Of Syrdarya (the End of 19th to the First Half of 20th Century)


Gülmira Ospanova
Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Örtmece


Neslihan Kansu-Yetkiner & Nihal Yetkin-Karakoç
Yüzyıllık Süreçte Tevfik Fikret’in Şermin Yapıtı Bağlamında Diliçi Çeviri ve Yanmetin Olgusu


Guldana Sarbassova
Language and Identity in Kazakh Horse Culture


Şükran Dilidüzgün
Teaching Turkish as a Foreign Language Through Poetry: From Words to Worlds


Şükrü Balcı & Bünyamin Ayhan
Patterns of Television Viewing Behavior in Kyrgyzstan: A Perspective of Uses and Gratifications


Zeyneb Çağlıyan İçener
Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmalarının Yakın Tarihi: Özal ve Demirel’in Siyasi Mülahazaları