Sırderya Nehri’nin Aşağı Kısmındaki Kışlaklarının Yöresel Özellikleri


The Regional Features Of The Winter Pastures On The Lower Reaches Of Syrdarya (the End of 19th to the First Half of 20th Century)


Zhazira Toleubayeva & Tattigul Kartayeva
[PDF]