Kırgızistan’da Televizyon İzleme Davranışı Örüntüleri: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Perspektifi


Patterns of Television Viewing Behavior in Kyrgyzstan: A Perspective of Uses and Gratifications


Şükrü Balcı & Bünyamin Ayhan
[PDF]