19.Yüzyıl Kırgız Şiiri ve Dönemin Sosyal ve Siyasi Gelişmelerinin Şiirdeki Yansımaları


19th Century Kyrgyz Poetry and the Reflections of the Social and Political Developments of this Period on Poetry


Gül Banu Duman
[PDF]