Yüzyıllık Süreçte Tevfik Fikret’in Şermin Yapıtı Bağlamında Diliçi Çeviri ve Yanmetin Olgusu


Intralingual Translation and Paratext: A Centennial Chase of Tevfik Fikret’s Şermin


Neslihan Kansu-Yetkiner & Nihal Yetkin-Karakoç
[PDF]