Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmalarının Yakın Tarihi: Özal ve Demirel’in Siyasi Mülahazaları


The Recent History of Presidential System Debates in Turkey: Political Views of Özal and Demirel


Zeyneb Çağlıyan İçener
[PDF]