Geçiş Ekonomilerinde Vergi Kültürü ve Etkileyen Faktörler: Kırgızistan Örneği


The Determinants of Tax Culture in Transition Economies: The Case of Kyrgyzstan


Raziyahan Abdiyeva, Tuncer Özdil & Cusup Pirimbayev
[PDF]