Sayı:74 Yaz'15


Editörden
Nadirhan Hasan
Abdurahmon Go’zal (2014). Yassavi Faqrnomasi. Çev.: İbrahim Hakkul, Nadirhan Hasan. Toshkent: Navro’z Nashriyoti.


Emine Yılmaz
Altayistik Bağlamında Macarca-Türkçe Dil İlişkileri


Kutlay Yağmur
Language maintenance and shift patterns of the Turkish speakers in The Netherlands


Abdullah Uğur
Müzik Coğrafyası: Türkülerdeki Coğrafya


Kadriye Türkan
Türk Dünyası Masallarından Yansıyan Şaman Olgusu


Hande Seber
Lord Byron’ın The Giaour (Gâvur) Adlı Hikâyesinde Türk Kültüründen İzler


V.Atilla Oğuşgil
Avrupa Birliği Yolunda Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun Birleşmiş Milletler Paris Prensipleri Işığında Değerlendirilmesi


Nuray Ocaklı
Changing Immigrant Profile and Settlement Patterns in the Nigbolu Sandjak


Muhittin Kaplan, Abdullah Yuvacı & Shatlyk Amanov
One Nation, Many Voices? External Cohesion of the Turkic Council States in the United Nations General Assembly, 1993-2011


Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer & İ.Erkan Çelik
Ekonomik Rehabilitasyon Süreci ve Yatırım Çevresi: Bosna Hersek Örneği


Cafer Gariper
Cengiz Aytmatov’un Al Yazmalım Selvi Boylum Hikâyesi ve Göstergelerarasılık


Sibel Aybarç Bursalıoğlu & Sibel Selim
Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Yükseköğretimde Etkinliği Belirleyen Faktörler


İsrafil Babacan
Tarzî-i Efşâr’ın Türkçe Şiirleriyle Farsçada Oluşturduğu Folklorik Bir Üslup


Nurken Aitymbetov, Ermek Toktarov & Yenlik Ormakhanova
Nation-Building in Kazakhstan: Kazakh and Kazakhstani Identities Controversy