Ekonomik Rehabilitasyon Süreci ve Yatırım Çevresi: Bosna Hersek Örneği


Investment Climate, Economic Recovery and Reconstruction Process: The Bosnian Case


Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer & İ.Erkan Çelik
[PDF]