Tarzî-i Efşâr’ın Türkçe Şiirleriyle Farsçada Oluşturduğu Folklorik Bir Üslup


A Folkloric Style Formed in Persian by Tarzî-i Afşâr through his Turkish Poems


İsrafil Babacan
[PDF]