Türk Dünyası Masallarından Yansıyan Şaman Olgusu


The Shaman Phenomenon Reflected in the Folktales of the Turkish World


Kadriye Türkan
[PDF]