Tek Millet, Tek Ses? Türk Konseyi Ülkelerinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Oy Yakınlaşması, 1993-2011


One Nation, Many Voices? External Cohesion of the Turkic Council States in the United Nations General Assembly, 1993-2011


Muhittin Kaplan, Abdullah Yuvacı & Shatlyk Amanov
[PDF]