Abdurahmon Go’zal (2014). Yassavi Faqrnomasi. Çev.: İbrahim Hakkul, Nadirhan Hasan. Toshkent: Navro’z Nashriyoti.


Abdurahmon Go’zal (2014). Yassavi Faqrnomasi. Çev.: İbrahim Hakkul, Nadirhan Hasan. Toshkent: Navro’z Nashriyoti.


Nadirhan Hasan
[PDF]