Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Yükseköğretimde Etkinliği Belirleyen Faktörler


Factors Determining the Efficiency of Higher Education in the European Union and Turkey


Sibel Aybarç Bursalıoğlu & Sibel Selim
[PDF]